Monday, 24 September 2012

Teknologi maklumat

Sistem pendidikan Malaysia pada masa kini mengalami proses perubahan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan bagi menarik minat pelajar dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Alat teknologi moden terutamanya alat elektronik seperti komputer, televisyen, radio, perakam pita video, pemain cakera padat, perakam kaset audio, projektor paparan hablur cecair (LCD), kamera digital dan telefon bimbit seringkali dikaitkan dengan istilah teknologi.

Menurut Finn, ( 1960 ) teknologi adalah suatu proses ke arah penyelesaian kepada masalah dengan menggunakan teknik, kaedah, reka bentuk atau alat yang berkesan dan teruji . Teknologi pendidikan adalah kombinasi antara proses dan alatan yang terlibat untuk menangani keperluan dan masalah pendidikan dengan memberi penekanan kepada aplikasi alat yang terkini iaitu komputer dan teknologi yang berkaitan.(Robler 2003 ).

2 comments: