Friday, 23 November 2012

Lesson Study ( LS )


Lesson Study adalah amalan guru-guru secara KOLABORASI :
(i)merancang dan menyedia Rancangan Mengajar  
(ii)membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru
(iii)membuat refleksi terhadap P&P, dan seterusnya
(iv)mengubahsuai untuk menambahbaik Rancangan Mengajar.
 
        Catherine Lewis, seorang pendidik dan penyelidik Amerika Syarikat dalam bidang perkembangan kanak-kanak. Beliau amat tertarik dan kagum dengan pengajaran guru-guru Jepun semasa beliau menjalankan penyelidikan di negara tersebut pada 1990an.
Kajian penyelidikan Lesson Study.
 1. Lesson Study meningkatkan pengetahuan kandungan. ( pedagogi guru )
2. Meningkatkan amalan refleksi guru.
3.Membina pengetahuan dan kefahaman guru mengenai masalah pembelajaran pelajar.
Klip Video : Lesson Study (LS)

Perhatikan klip video dan buat nota/refleksi.  Berikut adalah beberapa soalan bimbingan:
Watch the LS video clip and make notes/reflection. The following are some guiding questions:
1.    Apakah Lesson Study (LS)?
What is LS?

2.    Apakah objektif LS?
What is the objective of doing LS?

3.    Apakah process LS?
What is the process of doing LS?

4.    Siapakah didalam pasukan LS?
Who are in the LS team?

5.    Apakah faedah mengendalikan LS?
What are some of the advantages of LS?

6.    Apakah yang menarik dalam video clip yang ditonton?
What do you find interesting in the video clip?

BORANG PEMERHATIAN
 Refleksi:

1.Penjelasan hasil pembelajaran  P&P dalam RPH :_____________________________________________________________

2.   Pemilihan Aktiviti            :                                                                                                                               

3.  Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid:                                                                              

4.  Pencapaian hasil pembelajaran  P & P:                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                   

5. Penglibatan murid dalam P & P:                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   

6. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan?  (sila tandakan √ dalam   o )
o   Penglibatan aktif  ;                            o  Perbincangan antara rakan;    
o   Pembelajaran berpusatkan murid;          o  Pemupukan kemahiran berfikir

Komen
 
7.  Sejauhmanakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar minda murid?

_________________________________________________________________________________    

8.  Sejauhmanakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?

                                                                                                                                                                                   

9.  Sejauhmanakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan P& P?

                                                                                                                                                                                   

Secara Keseluruhan:

10.  Apakah kekuatan P&P?

                                                                                                                                                                                   

11.  Apakah kelemahan P&P?

                                                                                                                                                                                   

12.  Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki dalam RPH?

                                                                                                                                                                                   _________________________________                                      
(                                                               )
Tandatangan/Nama  Guru/Pemerhati

Nota: Dapatan data ini akan digunakan sebagai panduan bahan perbincangan dalam sesi refleksi  kumpulan selepas pengajaran.1 comment:

  1. Info yg bagus tentang pengajaran & pembelajaran bg seorang guru. Tahniah!.
    radhilahs.blogspot.com

    ReplyDelete